Samenwerking en kwaliteitsborging verbeteren met Snagstream


In 2018 zijn wij reeds gestart met het gebruik van Snagstream, met het doel onze kwaliteit te bewaken vooruitlopend op de Wet Kwaliteitsborging.

Voor de hoofdgebruiker waren hier goede handleidingen voor en zodoende konden wij daar goed mee aan de gang.

Om samen met onze ketenpartners de kwaliteit continue te verbeteren hebben we in samenwerking een gebruikshandleiding opgesteld en voor iedereen bereikbaar gemaakt.

Met deze verbeterslag verwachten wij onze kwaliteitsborging nog beter te kunnen vastleggen en waarborgen.

Via onze Downloads pagina is deze te bereiken voor iedereen