Uit de media: Gemeentewerf opgeleverd!


Dinsdag 26 november is de gemeentewerf officieel geopend. In het Noordhollands Dagblad en enkele regionale kranten was hier aandacht voor. De regionale omroep PIM maakte er ook een rapportage over: Link omroep PIM