Werk in uitvoering: AQ-18

In opdracht van de Alliantie zijn wij inmiddels al weer enige tijd bezig met een grootschalige renovatie in de Indische Buurt.

Het project, genoemd AQ-18, is gelegen op de hoek van de Borneostraat en Madurastraat. Deze opdracht is verworven uit een EMVI tender.

Deze 12 van de totaal 48 panden, worden volledig gerenoveerd inclusief funderingsherstel tot duurzame huurwoningen.

De panden worden volledig gestript en voorzien van nieuwe indelingen die voldoen aan de huidige eisen en wensen van de huurders en eigenaar. Daarnaast worden de installaties volledig vervangen en energie zuinig gemaakt, en worden de brandscheidingen weer aangebracht volgens de het bouwbesluit.

De achtergevels worden voorzien van nieuwe kozijnen met hoogwaardige isolerende beglazing en worden de balkons vergroot en onderhoudsvrij gemaakt. Alles om het woongenoot van de bewoners te optimaliseren en de onderhoudskosten voor de eigenaar zo laag mogelijk te houden.

Vorige week zijn bij de eerste 5 panden de lichtgewicht balkonplaten ingehesen.

Zie onze projectpagina voor een foto impressie van de vorderingen.