​​​​​​​

Bouwgroep Buitenhuis ziet samenwerking als sleutel tot succes. Goede ketensamenwerking met onderaannemers, leveranciers, opdrachtgevers en co-makers zijn een voorwaarde voor een succesvol resultaat.

Een goede ketensamenwerking vereist grote inzet van alle betrokken partijen. Ketensamenwerking kan niet succesvol zijn zonder dat wordt voldaan aan de volgende voorwaarden. Alle partijen moeten elkaar volledig vertrouwen, transparant samenwerken en zich natuurlijk optimaal willen inzetten. Als ketenregisseur selecteren wij de juiste partners en zorgen dat kennis, kunde en ervaring van deze betrouwbare partijen optimaal op elkaar afgestemd worden om tot een goed eindresultaat te komen. Daarnaast is het onze taak om voor een goede projectorganisatie te zorgen. 

Dit alles heeft tot doel om dubbelingen te eliminieren, een kortere bouwtijd te behalen en lagere kosten voor de opdrachtgever.Bouwgroep Buitenhuis heeft jarenlange ervaring met diverse financieel gezonde en betrouwbare ketenparters waaruit wij een keuze kunnen maken zodat wij een zo soepel mogelijk bouwproces voor u te realiseren.