Vrijwel altijd voeren we onze werkzaamheden uit in bewoonde staat. Het uitgangspunt hierbij is dat bewoners zo veel mogelijk hun dagelijkse routine kunnen behouden. Doordat wij jarenlange ervaring hebben met het renoveren vóór en mét bewoners, vinden wij het prettig onze kennis en ervaring op dit gebied in te zetten voor de bewonersparticipatie in het voortraject. Wij zien het als een vanzelfsprekende voorwaartse integratie in de keten. Niet alleen tijdens de uitvoering zijn wij van meerwaarde in het klantcontact, maar juist ook in het voortraject trekken we graag samen op met de opdrachtgever. Met bewezen succes, zoals in eerder uitgevoerde projecten. Hier hebben de bewoners bijvoorbeeld de door ons georganiseerde sociale opname gewaardeerd met een hoog tevredenheidscijfer van 8,5. 

Projectleider en uitvoerder
Bij de uitvoering van het participatieproces is onze projectleider de spil van het werk, een aanspreekpunt voor bewoners en sparringpartner voor de medewerker bewonersbegeleiding van de opdrachtgever. De rolverdeling tussen uitvoerder en projectleider is helder. De projectleider is overall eindverantwoordelijk voor (de strategie van) het participatieproces en is in alle fases van het proces het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Tijdens de voorbereiding en in de uitvoeringsfase vormt de uitvoerder het gezicht van ons bedrijf naar de bewoners en is ondersteunend aan de projectleider in het uitvoeren.

Bewonersparticipatie is op en top mensenwerk. Naast een sterk technisch en organisatorisch profiel, moeten onze mensen daarom beschikken over goede sociale vaardigheden. Onze projectleider en uitvoerder zijn toegankelijk, begrijpend, duidelijk en betrouwbaar. Ze hebben een groot inlevingsvermogen en ze kunnen goed inspelen op onverwachte situaties.Bovenal zijn onze mensen zeer ervaren in het uitvoeren van renovaties in bewoonde staat. Ze weten welke emoties dit kan meebrengen bij bewoners en wat opdrachtgevers van hen verwachten. Ze kunnen situaties herkennen en daardoor snel op waarde schatten en de juiste actie ondernemen.

Praktische invulling bewonersparticipatie

Het is belangrijk om alle betrokkenen in een vroeg stadium in te lichten over de voorgenomen plannen. Op deze wijze kan er in een voorbereidend stadium al rekening worden gehouden met eventuele wensen en/of omstandigheden waar we tijdens de voorbereiding en of uitvoering rekening mee kunnen houden.

Wij maken samen met de opdrachtgever een communicatieplan waarin staat welke informatie wanneer wordt gecommuniceerd naar de betrokkenen. In dit communicatieplan adviseren wij de volgende communicatiemiddelen te hanteren:
•  Een algemene brief aan bewoners en omstanders te versturen door de opdrachtgever, met daarin uitleg over de voorgenomen werkzaamheden en waarom hiervoor gekozen is (beleid, maatschappelijke verantwoordelijkheid etc.).
•  Een algemene brief ter introductie van de aannemer met daarin de gemaakte afspraken als routing, planning, verdere nadere communicatiemiddelen en momenten, sociale aspecten etc.
•  Een bewonersavond organiseren voor de huurders van de woningen van de opdrachtgever waarin de plannen worden toegelicht en uitgewerkt.
•  Het verzorgen van een inloopspreekuur, ongeveer vanaf het moment dat de aannemingsovereenkomst is getekend tot aan de oplevering en desgewenst in een periode daarna. In de keet of een lege woning.
•  Het opstellen van een checklist voor de bewoners met daarin wat er van hen verwacht wordt en hoe men zich voorbereidt. Daarnaast leveren we een lijst met contactpersonen en telefoonnummers, tijden van het inloopspreekuur en een noodnummer voor calamiteiten buiten werktijden.
•  Een periodieke nieuwsbrief waarin bewoners en omstanders regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang, resultaat en bijzonderheden. 
•  Het oprichten van een klankbordgroep waarmee regelmatig (bijvoorbeeld voor elke bouwvergadering) overleg wordt gevoerd. 
•  Wij bieden bewoners aan gebruik te maken van de mogelijkheden van onze website specifiek voor dergelijke projecten. Deze website biedt vele mogelijkheden. Zo kunnen aspirant kopers inzoomen op een bepaalde woning en zien wat de voorgenomen werkzaamheden zijn en zien wat de mogelijkheden (opties) zijn. De verkopende makelaar kan verwijzen naar onze website of een website speciaal ingericht voor het project.
Zo kunnen omwonenden zien wat de vorderingen zijn en blijvende huurders kunnen worden ingelicht over te verwachten overlast of verdere belangrijke informatie.