Ontwikkeling

In de huidige tijd willen opdrachtgevers zoals woningbouwcoöperaties en ontwikkelaars dat de bouwbedrijven een steeds groter deel van het bouwproces voor hun rekening nemen. Er wordt niet alleen gevraagd of de bouwbedrijven het bouwtraject willen uitvoeren, maar zij willen ook dat de bouwondernemingen het voorbereidingstraject en de vergunningsaanvraag voor hen verzorgen. 

Sinds Bouwgroep Buitenhuis b.v. samen met BV Intersell op 1 januari 2015 het ontwikkelingsbedrijf I&B Ontwikkel b.v. heeft opgericht kunnen wij opdrachtgevers ook bedienen in de planvoorbereiding en ontwikkelfase van een project.
Door de oprichting van I&B Ontwikkel b.v. kunnen wij onze opdrachtgevers een totaalpakket bieden, waardoor we efficiënter werken en de stichtingskosten omlaag kunnen brengen.

Wij denken mee, wij adviseren en diepen uw ideeën verder uit. Wij signaleren mogelijke knelpunten en geven u verschillende alternatieven. Wij beschouwen iedere opdracht als een uniek project met bijbehorende eisen. Elk project wordt dan ook toevertrouwd een gemotiveerd team met de kennis, de verantwoording en de betrokkenheid die ons als ketenpartner kenmerkt. Gedurende het hele traject vindt er een goede begeleiding en nauwe samenwerking plaats met de opdrachtgever. Wij ontwikkelen graag met u mee in de ruimste zin van het woord.

Bekijk alle projecten