EMVI: Gunnen op waarde

Bouwgroep Buitenhuis doet al jaren mee aan EMVI- aanbestedingen (Economische Meest Voordelige Inschrijving), voor opdrachtgevers die via deze weg hun bouwbedrijf selecteren. Bij EMVI-aanbestedingen wordt er niet alleen gekeken naar de prijs, maar wordt het plan ook gewogen op kwaliteit, planning, duurzaamheid, communicatie en het voeren van risicomanagement. Bouwgroep Buitenhuis maakt voor u een plan, geheel toegespitst op datgene wat u belangrijk vindt. Wij maken een Plan van Aanpak waarin we specifiek aangeven hoe wij omgaan met de criteria die u hebt aangegeven. Hierin beschrijven wij ook de manier waarop wij de hoogste kwaliteit willen behalen en hoe wij dit borgen. We geven aan hoe we met de bewoners omgaan, hoe we ze het beste kunnen voorlichten en wat ze kunnen verwachten van ons. 

In ons plan houden wij ook rekening met de omgeving en het milieu zodat wij de overlast voor de omwonenden en de bewoners zoveel mogelijk kunnen beperken. Om dit alles zo transparant mogelijk te houden, kunnen we ook een facebook-pagina of een app opzetten om de betrokken partijen en bewoners te informeren over de voortgang en ontwikkelingen.

Dit alles doen wij om de opdrachtgever zoveel mogelijk van dienst te zijn en volledig te ontzorgen. Dit alles moet resulteren in een gestroomlijnd ontwikkel- en bouwproces voor een zo laag mogelijke prijs.

Projecten waarbij wij ons hebben onderscheiden en die wij in opdracht hebben gekregen, zijn;

5 renovatie projecten Indische Buurt in Amsterdam

Renovatie 67 woningen Buiksloterham / Mosveld

Ontwikkelen en funderingsherstel 35 panden BOG, COG en ad hoc projecten, in Amsterdam tussen 2015 t/m 2018