Bouwgroep Buitenhuis neemt u de kopersbegeleiding volledig uit handen. Wij verzorgen onder andere de gesprekken met kopers, de verkooptekeningen en het voorbereidingstraject.Wij nemen de centrale rol over tussen kopers en projectontwikkelaar. Bij kopersbegeleiding draait het met name om het verstrekken van informatie en het verwezenlijken van de koperswensen. Wij gaan ver met hen mee in hun wensen, klant is koning, maar we weten dat hun keuzes wel realiseerbaar moeten zijn en zorgvuldig moeten worden teruggekoppeld naar de verkoper. Wij nodigen de mensen uit bij ons op kantoor en zullen met onze persoonlijk benadering en open communicatie de kopers van dienst zijn. Wij begeleiden de kopers om hun droom te verwezenlijken.De werkzaamheden in de praktijk:·Wij bespreken met de koper de woningen en de daarbij aangeboden optie en keuzelijsten.·De kopers maken in de showroom van een (al dan niet geselecteerde) leverancier hun keuze. Bouwgroep Buitenhuis b.v. controleert de showroomrapporten en tekent het in. Installatietechnische en bouwkundige wijzigingen worden gecalculeerd en in één offerte aan de koper aangeboden.·De koper ontvangt een overzichtelijke lijst van de keuzes die ze hebben gemaakt en of uitgewerkt willen hebben, waarin prijzen en specificaties zijn opgenomen. Aan de hand van deze lijst maakt de koper zijn wensen kenbaar.·De afspraken en procedures worden voor alle partijen inzichtelijk gemaakt. De lijsten worden gecorrigeerd, aangevuld en bijgewerkt. De definitieve stukken en het definitieve tekenwerk worden verzonden naar de betrokken partijen.·In een persoonlijk of telefonisch gesprek met de kopers lichten wij de procedures en termijnen toe. Verder bespreken we naast de uitgebreide optielijst alle individuele wensen en mogelijkheden. Deze worden vastgelegd in een gespreksnotitie en de tekening.·Het organiseren van kijk- en inmeetdagen.·Alle keuzes en wensen worden op een individuele tekening verwerkt en aangegeven. Hierdoor staan alle gegevens duidelijk op één tekening weergegeven. ·Daarnaast begeleiden wij de kopers in het traject richting de oplevering met een checklist met aandachtspunten die van belang zijn voor de koper na de levering van de woning, zoals verzekeringen en onderhoudsmogelijkheden.