Goed samenwerken, wederzijds vertrouwen en een open en transparante communicatie voor ons gemeenschappelijke doel, zijn dé voorwaarden voor succes. Bouwgroep Buitenhuis gelooft niet in het resultaat van een individu, maar in de prestatie van een team. Dankzij ketenintegratie hebben wij samen met onze ketenpartners de doorlooptijd van onze projecten met ongeveer 30% verkort, behalen we een hogere kwaliteit en bouwen we uiteindelijk voor een lagere kostprijs. Een deel van onze medewerkers heeft een vierdaagse Leancursus gevolgd bij ARPA. Inmiddels wordt op de werken die daar geschikt voor zijn Lean gewerkt. Voor de start van deze projecten komen alle betrokken partijen samen op ons kantoor in Watergang. Daar wordt samen met ketenpartners en leveranciers de planning gemaakt. Door gezamenlijk de werkzaamheden in te plannen komen knelpunten direct aan het licht en worden ze in goed overleg opgelost. Bovendien ontstaat er onderling meer begrip en is iedereen gemotiveerd om zijn werk zo goed mogelijk uit te voeren en om er samen een succesvol project van te maken. De bouwplaatsinrichting van Bouwgroep Buitenhuis wordt vooraf goed uitgedacht met een logische routing voor de aan- en afvoer van materieel en materialen. Hierbij wordt het just-in-time principe toegepast: het juiste onderdeel in het juiste aantal op de juiste plaats. Een optimaal georganiseerde en opgeruimde werkplek zorgt ervoor dat iedereen efficiënt en veilig kan werken. Tijdens de uitvoering wordt dagelijks met de ketenpartners de gang van zaken besproken, waarbij de planning nauwlettend wordt gevolgd. Indien nodig kan tijdig worden ingespeeld op onvoorziene zaken die ten koste kunnen gaan van de kwaliteit, bouwtijd, logistiek en veiligheid.